• İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Milat Halı Olarak; Yasal ve insani standartlar çerçevesinde tüm çalışanlarımıza sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sunmayı taahhüt ederiz. Tüm iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğu bilinci ile çalışmalarımıza yön veriyoruz. Tüm çalışanlarımızda güvenlik kültürü oluşturmayı hedefliyoruz. Genç çalışan, yeni anneler ve çocuk bekleyen kadınlar ile engelli çalışanlarımızın çalışma şartlarında yasal kanunlara göre hareket etmekteyiz. Çocuk işçi çalıştırmaz ve çalıştırmayı da kabul etmeyiz.

  • ÇEVRE VE ENERJİ POLİTİKASI

Milat Halı Olarak; Endüstrinin ve sanayinin hızla geliştiği dünyamızda ,üretim ve beraberinde tüketimin de artması sonucu doğal kaynaklar hızla tükenmektedir. Gelecek nesillere yaşanabilir bir ortam bırakmak için ulusal ve uluslararası tüm yasal çevre ve enerji mevzuatlarını uymayı taahhüt ederiz.

 

  • AYRIMCILIK POLİTİKASI

Milat Halı Olarak; Bütün çalışanların eşit haklara sahip olduğu temel alınarak; işe alma,  tazminat, eğitime erişim, terfi konularında ayrımcılık veya ırka, toplumsal sınıfa, dine, ulusal kökene, cinsiyete veya politik ilişkilere dayalı işe son verme veya emekliye ayırma söz konusu olamayacağını beyan ederiz.

 

  • GÜVENLİK POLİTİKASI

Milat Halı Olarak; Çalışanların, müşterilerin ve tedarikçilerin her türlü güvenliğini kontrol altına almaktayız. Firmamızın ‘Koruma ve Güvenlik Prosedür’ ü ile tehditlerin önceden belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlamaktayız. Gerekli tüm eğitimleri kritik bölge çalışanlarına ve diğer bölge çalışanlarımıza düzenli aralıklarla vermekteyiz. Firmamızın güvenliği ile ilgili eksiklikleri ilgililere bildiren çalışanlarımız politikamız gereği ödüllendirilecektir. İş sürekliliğimize ve bilgi varlıklarımıza yönelik her türlü riski; gizlilik, bütünlük ve erişilebilirilik bağlamında yönetmek amacıyla; Bilgi güvenliği ile ilgili tüm ulusal ve uluslararası yasal şartlara ve  sözleşmelere uymayı taahhüt ederiz.

 

  • KALİTE POLİTİKASI

Milat Halı Olarak; Yeniliği ve yaratıcılığı ilke edinmiş çalışanlarımızla sürekli iyileşmeyi ve gelişmeyi hedefleyerek insan sağlığı, çevre temizliği ve müşteri memnuniyetini ön planda tutarak ulusal ve uluslararası kalite standartları çerçevesinde şeffaf bir çalışma ortamında makine halısı üretmeyi taahhüt ederiz.

  • ZORLA VE ZORUNLU ÇALIŞMAYI ENGELLEME POLİTİKASI

Milat Halı Olarak; Sözleşme ile zorunluluğa bağlanmış veya borca karşılık çalışma olamayacağını ve çalışanlarımızın  gönüllülük esasına bağlı olarak çalıştıklarını beyan ederiz.

 

  • KÖLELİK VE İNSAN TİCARETİYLE MÜCADELE POLİTİKASI

Milat Halı Olarak; Tüm çalışmalarımız da köle işçi çalıştırmayız. Çalışmalarımızda ve iş ortaklarımızda  insan ticareti yapılmayacağını taahhüt ederiz.

  • TACİZ VE KÖTÜ MUAMELENİN ÖNLENMESİ POLİTİKASI

Milat Halı Olarak; Çalışma ortamının huzuru ve çalışanların mutlu olarak çalışmalarını sağlamak için sözlü, fiziksel, psikolojik taciz veya zorlama olmayacağını taahhüt ederiz.

Ve Medya